اخیراً به شما دوستان به اشتراک گذاشتم که متعهد شدم که هنگام سفر و پرواز ردپای کربن یا در واقع ردپای بوم شناختی خودم رو جبران کنم، و واقعا به انجام وظیفه خود متعهد هستم. در حالی که سفر به کار تمام وقت من تبدیل شده، من کاملا درک میکنم که همه ما باید بیشتر کنیم و به این کره خاکی احترام بذاریم

اولین قدم کاهش سفر کلی است ، کاری که آگاهانه در طول یک سال گذشته انجام داده ام ، و کارهای دیگری وجود دارد که می توانم برای کاهش ردپای خود انجام دهم که با انتخاب اقامتگاها مناسب و استاندارد با نذاشتن ردپای کربن، رژیم غذایی پایدارتر ، یا حواسم به مقدار زباله ای باشد که هنگام سفر ایجاد می کنم.

اگر می خواهید هنگام سفر اطمینان حاصل کنید که سبک زندگی شما سازگار با محیط زیست است ، من راهنمای همه کارهایی را که می توانید برای "مراقب از محیط زیست" شروع کنید ، را تهیه کرده ام. حتی اگر فقط چند کار در این لیست انجام دهید ، میتواند خیلی به محیط زیست کمک کند!

سفر به محیط زیست یا اکوتوریسم تماماً تصمیم گیری آگاهانه هنگام مسافرت است. اگر علاقه زیادی به حفاظت از محیط زیست دارید ، باید در کاهش ردپای محیطی خود توجه کنید تا با انتخاب بهتر بر محیط زیست، حیوانات و مردم جهان تأثیر مثبت بگذارید ، پس از آن به سفرهای بوبگردی بروید

اقداماتی که به عنوان یک مسافر باید توجه باشید:
• حمایت از جوامع محلی و صاحبان مشاغل
• کاهش تأثیر خود بر محیط طبیعی و منابع
پرهیز از اقداماتی که تأثیر منفی روی عملکردهای فرهنگی خواهد گذاشت